Blog

Bigram BlogPage 21

Marketing 3.0.

BIGRAM objął patronat nad książką Philipa Kotlera Marketing 3.0. wydawnictwa MT Biznes INFORMAC...
Szczegóły