All posts by 88Paulina427

Bigram Articles posted by 88Paulina427 (Page 10)

Marketing 3.0.

BIGRAM objął patronat nad książką Philipa Kotlera Marketing 3.0. wydawnictwa MT Biznes INFORMAC...
Szczegóły