Assessment Centre

Assessment Centre to tzw. ocena zintegrowana, najbardziej złożona metoda selekcji. Sesja badawcza trwa od kilku godzin nawet do dwóch dni. Metoda bazuje na zadaniach zbliżonych do tych, z jakimi kandydat spotka się, pełniąc daną funkcję. Kandydat wykonuje różne zadania pisemne, ale bierze również udział w symulacyjnych ćwiczeniach grupowych.

Wśród zadań pisemnych mogą znaleźć się:

  • koszyk zadań (in basket) – kandydat wciela się w rolę osoby, która po urlopie wraca do pracy
    i jej zadaniem jest w określonym czasie uporządkowanie pliku dokumentów, jakie zastaje na swoim biurku,
  • studium przypadku – zadaniem kandydata jest przeanalizowanie sytuacji problemowej oraz zaproponowanie własnych rozwiązań i pomysłów.

 Wśród zadań symulacyjnych mogą znaleźć się:

  • grupowe ćwiczenie symulacyjne – dyskusja grupowa, podczas której zadaniem kandydatów jest dojście do wspólnego rozwiązania problemu w wyznaczonym czasie, a z drugiej strony obrona własnego interesu,
  • ćwiczenie jeden na jeden – rozmowa z podwładnym – kandydat wciela się w rolę podwładnego lub przełożonego, a sytuacja dotyczy np. oceny okresowej pracownika,
  • a także zadania indywidualne, np. prezentacja – dokonanie krótkiej (10 – 15 min) prezentacji na zaproponowany temat.

W zadaniach symulacyjnych zachowania kandydatów obserwowane są pod kątem kompetencji kluczowych dla stanowiska, na które aplikują.