09.12.2022

Jaki wpływ ma outplacement na rekrutację?

Jaki wpływ ma outplacement na rekrutację? Nadchodzą dziwne czasy. W tym samym momencie firmy będą rekrutować, ale mogą też być zmuszone redukować zatrudnienie. To, jak teraz firmy będą rozstawać się z pracownikami i jak zadbają o zwalnianych, będzie miało z pewnością wpływ na to, jak będą oceniane przez potencjalnych pracowników oraz czy będą w stanie teraz i w przyszłości przyciągać z rynku najlepszych fachowców.

Kryzys nie zakończy wojny o talenty, ale zmieni jej zasady. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że organizacje będą jednocześnie zatrudniać i zwalniać ludzi, by zniwelować rozdźwięk między swoimi potrzebami biznesowymi a kompetencjami pracowników. Zrezygnują z części miejsc pracy na rzecz nowych, lepiej dopasowanych do wyzwań, które niesie za sobą spowolnienie gospodarcze. Tym samym kryzys może okazać się impulsem, do przeprowadzenia ważnych i koniecznych zmian w firmach oraz do przyjrzenia się czy jako organizacja mamy w szeregach ludzi, którzy zagwarantują nam utrzymanie się i przejście przez kryzys, a potem dalsze funkcjonowanie na rynku z sukcesem.

Sztuka polega na tym, by do minimum ograniczyć negatywne skutki społeczne i emocjonalne zwolnień. Chodzi m.in. o spadek zaufania do kadry zarządzającej, obniżenie zaangażowania pracowników pozostających w organizacji i możliwe protesty związków zawodowych. Warto zwrócić uwagę, że zwolnienia, a w szczególności zwolnienia grupowe to zawsze dziesiątki lub setki osobistych dramatów zwolnionych osób – lęk o przyszłość, zagubienie, strach przed poszukiwaniem nowej pracy. Sprawdzonym sposobem na rozładowanie napięć jest outplacement –wsparcie w sytuacji utraty zatrudnienia, które firma oferuje zwalnianym osobom. Outplacement to nie tylko pomoc w znalezieniu nowej pracy, to #realnewsparcie w sytuacji zmiany, dzięki któremu zwolnione osoby skuteczniej działają na aktualnym rynku pracy i znajdują nową pracę szybciej.

Świadczy o odpowiedzialności firmy za osoby, z którymi musi się rozstać, a jednocześnie jest mocnym komunikatem do obecnych i potencjalnych pracowników. Gwarantując zwalnianym osobom program outplacementu mówimy:  „Doceniamy swoich pracowników, dbamy o nich i wspieramy ich w trudnej sytuacji. Jesteśmy odpowiedzialnym i bezpiecznym miejscem pracy. Potrafimy radzić sobie z kryzysem.”  

Dzięki takim działaniom zwalniani zyskują poczucie, że nie zostali pozostawieni sami sobie. Co więcej, otrzymana pomoc faktycznie przyspiesza zawodową reaktywację niektórych osób. Otoczeni opieką nierzadko stają się ambasadorami byłych pracodawców na rynku. Korzyść z programów outplacementowych odnoszą również ci, którzy zachowali zatrudnienie – wiedzą, że w razie kolejnych zwolnień mogą liczyć na swoją organizację, co pozytywnie wpływa na ich dobrostan psychiczny, motywację i jakość pracy. Obawy zmniejszają się, atmosfera w zespole się poprawia.

Informacje o tym, w jaki sposób firmy zwalniają ludzi, przedostają się na rynek lotem błyskawicy. Źle przeprowadzone zwolnienia rozlewają się falą w mediach społecznościowych, szkodząc wizerunkowi firmy nie tylko wśród potencjalnych pracowników, ale również wśród klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Jeśli przedsiębiorstwa robią to z klasą, bezpiecznie i po ludzku, mogą nawet wzmocnić swój employer branding –markę przyjaznego pracodawcy. Wówczas, gdy dana organizacja znów zacznie zatrudniać, znacznie łatwiej będzie przyciągnąć i zrekrutować z rynku najlepszych kandydatów. Oto czym mogą być outplacement i restrukturyzacja zatrudnienia  – sposobem na zniwelowanie luk kompetencyjnych, a tym samym inwestycją w rozwój firmy pomimo kryzysu.

Dowiedz się więcej o naszej usłudze outplacementu.

Podobne aktualności

Napisz do nas

* pole obowiązkowe