bigram(at)bigram.pl +48 (22) 646 94 94

Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacyjna to najczęściej stosowana metoda selekcji kandydatów. Jest kulminacyjnym momentem procesu rekrutacyjnego, podczas którego masz szansę zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy jako najlepszy/a kandydat/tka na oferowane stanowisko.

Abyś dobrze w niej wypadł(a), musisz wiedzieć:

  • jakie są rodzaje rozmów kwalifikacyjnych,
  • jak się do nich przygotować,
  • jak zachowywać się i co mówić, aby wzbudzić zaufanie,
  • jak opanować stres.

RODZAJE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wstępna rozmowa telefoniczna – W celu szybkiej wstępnej weryfikacji uzyskiwane są podstawowe informacje od kandydata, które rozszerzają dane zawarte w życiorysie.

Wywiad zawodowy – skoncentrowany jest na przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej kandydata i polega na dokładnym prześledzeniu jego drogi zawodowej, poznaniu zakresu obowiązków i zagadnień, z jakimi miał do czynienia oraz na określeniu motywów, które skłaniały go do zmiany miejsca pracy. Pytający stara się określić, w jakim stopniu doświadczenia, umiejętności i wiedza merytoryczna kandydata, odpowiadają wymaganiom na stanowisku, o które się ubiega.

Wywiad  kompetencyjny – w tym przypadku pytający dąży do określenia, w jakim stopniu rozwinięte są kompetencje (na które składają się: wiedza, umiejętności, cechy osobowości) kluczowe dla danego stanowiska, np. nastawienie na rezultat, budowanie zespołu, planowanie i organizacja. Osoba przeprowadzająca wywiad kompetencyjny prosi kandydata o przytaczanie konkretnych sytuacji czy zdarzeń z jego życia zawodowego i na tej podstawie wyciąga wnioski.

Stress-interview – czyli wywiad stresujący. Dość rzadko spotykany w „czystej formie”, jego elementy wykorzystywane są najczęściej w trakcie wywiadu zawodowego lub kompetencyjnego po to, aby sprawdzić, w jaki sposób kandydat poradzi sobie w sytuacji dla niego stresującą, np. częstym wchodzeniem kogoś do pokoju, w którym odbywa się rozmowa, nieprzyjemnym zachowaniem konsultanta prowadzącego rozmowę, nieprzyjemnymi pytaniami itp.

Najczęściej spotykaną formą prowadzenia rozmów podczas rekrutacji jest kombinacja trzech pierwszych rodzajów rozmów.

Comments are closed.

Najnowsze oferty pracy