bigram(at)bigram.pl +48 (22) 646 94 94

Etapy procesu selekcji

Etapy procesu rekrutacji i selekcji w prowadzonych przez nas projektach różnią się od siebie w zależności od poziomu i specyfiki stanowiska oraz preferencji naszych klientów.

Standardowo nasze projekty rekrutacyjne składają się z kilku etapów:

 • profilowanie stanowiska i ustalenie strategii poszukiwań z pracodawcą,

czyli określenie zakresu obowiązków na danym stanowisku i wymagań w stosunku do kandydatów oraz wybór metod dotarcia do nich

 • identyfikacja kandydatów

poprzez poszukiwania bezpośrednie (direct search), wykorzystanie naszej bazy danych, kontakty konsultantów (networking), portale społecznościowe, ogłoszenia rekrutacyjne i inne

 • ocena Kandydatów,
 • rekomendacja.

 

W trakcie oceny Kandydatów posługujemy się następującymi metodami:

 • analiza dokumentów aplikacyjnych,
 • wywiad zawodowy,
 • wywiad kompetencyjny,
 • test ProfileXT i inne narzędzia psychometryczne,
 • indywidualne zadania symulacyjne, próbki pracy,
 • Assessment Center,
 • sprawdzenie referencji.

Wymienione wyżej techniki są zawsze indywidualnie dobierane do konkretnego projektu rekrutacyjnego tak, abyśmy w sposób jak najbardziej pełny i dogłębny mogli przeanalizować stopień dopasowania profilu kandydata do wymagań stawianych przez pracodawcę, naszego klienta na danym stanowisku.

Comments are closed.

Najnowsze oferty pracy